30 augustus 2019

Opnieuw overslagrecord Amsterdamse zeehavens

Het Havenbedrijf van Amsterdam meldt een record in de overslagcijfers over de eerste helft van 2019. In totaal werd in deze periode 51,1 miljoen ton goederen en producten getransporteerd. Goed voor een stijging van 7%.

Overslagcijfers
De stijging is het gevolg van toenemende overslag in de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Zaanstad en Beverwijk. Amsterdam was goed voor 45,4 miljoen ton over de eerste zes maanden (12,3%). In Beverwijk steeg de overslag met circa 349.000 ton (23%). IJmuiden en Zaanstad daalde het aantal getransporteerde goederen en producten met respectievelijk 12,3% en 13,2%.

”Niet alleen de overslag in natte en droge bulk, maar ook de groei in het aantal containers zorgde voor deze positieve cijfers”

De stijging in droge bulk, een groei van 13,8%, was het gevolg van meer overslag van steenkool (23%) en granen (21%). De toename van steenkooloverslag werd door de export naar niet-traditionele markten, zoals India en het Middellandse Zeegebied, teweeggebracht. Volgens de Port of Amsterdam moet deze stijging echter wel in de context van de sterke daling in de afgelopen jaren gezien worden. De toename in de overslag van het aantal containers met 35%. Deze stijging was mede te danken aan de lijndienst voor short sea waarop de Amsterdamse haven zicht richt.

Dalingen
Tegenover de records staan ook dalingen, waaronder afname in stukgoed van 20%. Ook het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht daalde. In 2019 bedroeg dit 51, tegenover 74 vorig jaar. Door de invoering van de toeristenbelasting per 1 januari voor transit calls, schepen voor wie Amsterdam een tussenstop is, is een aantal reders uitgeweken naar IJmuiden en Rotterdam. Het aantal riviercruiseschepen dat Amsterdam het eerste half jaar bezocht, bedroeg 1189, tegen 1272 een jaar eerder. Deze daling wordt eveneens veroorzaakt door de invoering van de toeristenbelasting. Het verschil van 83 betreft ook transit calls.

Tweede helft 2019
In de tweede helft van 2019 wordt een stabilisering verwacht, Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, spreekt echter ook over de voortzetting van de groei in natte bulk en general cargo. ‘Na een recordoverslag in 2018, begint 2019 ook heel goed. In het tweede halfjaar verwachten we een stabilisering. De stijging van de kolenoverslag heeft te maken met gunstige prijsomstandigheden van steenkool. Normaliter is de seizoensopbouw van kolenvoorraden later in het jaar zichtbaar in de overslagcijfers. Vorig jaar was bovendien een flinke daling te zien in kolenoverslag voor het Duitse achterland door de lage waterstand. Naar verwachting zal de groei in natte bulk doorzetten vanwege gunstige marktomstandigheden. Ook verwachten we een verdere groei in general cargo, waaronder containers.’

Deel dit artikel