17 augustus 2021

Overslagcijfers zeehavens Noordzeekanaalgebied stabiliseren

De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied – Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad – daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,8% naar 46 miljoen ton. Deze daling vond met name plaats in het eerste kwartaal van 2021. De overslagcijfers van het eerste halfjaar van 2021 zijn niet te vergelijken met die van dezelfde periode van vorig jaar omdat de wereldwijde coronacrisis toen nog geen effect had op de cijfers van het eerste kwartaal in dat jaar.
Terminal haven Amsterdam Samskip
Overslag in de havens van het Noordzeekanaalgebied herstelt na daling door corona-pandemie.

In de Amsterdamse haven werd in de eerste zes maanden van 2021 37,2 miljoen ton overgeslagen. Een daling van 7,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020 waar in het eerste halfjaar 40,2 miljoen ton werd overgeslagen. In de andere havens uit het Noordzeekanaalgebied is een herstel te zien. Weliswaar daalde in IJmuiden de overslag met 3,7% tot 8,5 miljoen ton, in Beverwijk steeg het overslagvolume met 14,5% tot 222 duizend ton. In Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 7,3% tot 104 duizend ton.

Markt stabiliseert
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “De ingezette daling van de overslag in 2020 is langzaam aan het herstellen in met name de 2de kwartaal van 2021. Een uitschieter in de daling is te zien in de overslag van transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.). De oorzaak hiervan is vooral te herleiden naar het zo goed als stilvallen van de vliegreizen door de coronacrisis. Nu deze markt weer aantrekt verwachten we dat de cijfers komende tijd een stijgende lijn laten zien.”

Containeroverslag
In het eerste halfjaar is ten opzichte van 2020 ook sprake van herstel in de containeroverslag. Overtoom: “Naast een nieuwe lijn vanuit Ierland – waar nu al grotere schepen op worden ingezet – zien we ook dat steeds meer bedrijven de binnenvaart kiezen boven andere transportmiddelen. Hier profiteert de Amsterdamse haven van mee.”

Economie draaiend gehouden
Ook in de tweede dip van de coronacrisis heeft de haven als vitale infrastructuur de afwikkeling van het scheepvaartverkeer en de verwerking van de ladingstromen onverminderd uitgevoerd, meent Overtoom. “Hiermee is een structurele bijdrage geleverd aan het draaiende houden van de samenleving en de economie.”

Natte bulk
De daling van overslag in de Amsterdamse haven in het eerste half jaar komt met name door de daling van natte bulk, waarvan voornamelijk transportbrandstoffen. Deze daalde met 14,1% naar 21,8 miljoen ton, tegen 25,4 miljoen ton vorig jaar in dezelfde periode.

Droge bulk
Het volume droge bulk steeg in totaal licht met 2%. Er is een groei te zien van het steenkoolvolume ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan het koude voorjaar van 2021 zijn. Ook zien we de overslag van bouwmaterialen stijgen met ruim 12%. Hier zien we de toename van bouwsector als belangrijkste reden.

Port of Amsterdam verwacht aan het einde van 2021 weer zeecruiseschepen aan de kade van de PTA

Cruisevaart
Net als vorig jaar ontving Amsterdam ook dit jaar nog geen zeecruiseschepen als gevolg van de coronapandemie. De riviercruise is sinds begin juni weer langzaam opgestart met inachtneming van strikte coronamaatregelen. Voor de tweede helft van het jaar verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. De haven verwacht de zeecruise aan het einde van het jaar weer te verwelkomen.

Containers
De overslag in containers steeg met 45,8%. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de uitbreiding van de (short-sea-) lijndiensten. Maar ook in het herstel van de afzetmarkten waardoor er met grotere volumes gevaren moet worden.

Deel dit artikel