22 december 2022

Port of Amsterdam en Firan ontwikkelen waterstofdistributienet

Port of Amsterdam en Firan, dochteronderneming van Alliander, hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een open toegankelijk waterstofdistributienet in het Amsterdamse haven- en industriegebied.

Beide partijen hebben 30 november een samenwerkingsovereenkomst getekend om aan de slag te gaan met het ontwerp van dit distributienet, genaamd H2avennet. Dit net is geschikt voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren. “De inzet van groene waterstof is cruciaal om emissies te reduceren van energie-intensieve industrieën zoals staal en essentieel als grondstof voor groene chemie en duurzame brandstoffen” zegt Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam. “Maar groene waterstof is ook nodig om aardgas te vervangen in de productieprocessen van bedrijven in de haven. Met H2avennet versnellen we de energietransitie in het Amsterdamse havengebied.”

H2avennet

H2avennet is een beoogd 8 bar (lagedruk) waterstofdistributienet in het Amsterdamse havengebied. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden kunnen worden aangesloten, ook relatief kleine producenten en gebruikers. Uitgangspunt is dat H2avennet door Firan zal worden gerealiseerd en beheerd. Firan is specialist op het gebied van infrastructuren voor waterstof, warme, koude, duurzame gassen en zon- en windenergie.

“Met dit open waterstofdistributienet zorgen we ervoor dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied in de toekomst via een aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof”, Aldus André Meijer, algemeen directeur van Firan. “Het gaat om industriële afnemers, die willen verduurzamen en om waterstofproducenten, die waterstof kunnen invoeren in het netwerk. H2avennet gaat er mede voor zorgen dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo Nederlandse klimaatdoel van 57% CO2-reductie in 2030 te halen.”

Hoge druk en lage druk

Vergelijkbaar met hoe het netbeheer van aardgas nu werkt, is de verwachting dat er in het havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk en een distributienetwerk Noordzeekanaalgebied: het beoogde 30 bar (hogedruk) transportnetwerk, waarop ook heel grote productenten en afnemers van waterstof rechtstreeks aangesloten worden. Deze hoofdleiding wordt aangelegd en beheerd door Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services en sluit aan op het landelijke waterstofnetwerk, dat de grote industriële clusters met elkaar verbindt.

Projectfasering

Vanuit project H2avennet worden momenteel gesprekken gevoerd met bedrijven in het havengebied. Dit zijn bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van een overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Bedrijven die interesse hebben kunnen dit kenbaar maken bij H2avennet. Deze aanmeldingen vormen de inbreng voor het vaststellen van het ontwerp: naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. Daarna wordt besloten om door te gaan naar de volgende fase, die van het detailontwerp en de investeringsbeslissing. Bij een positief besluit zal het distributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik. Daarna zal het net op het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services worden aangesloten, dat volgens planning eind 2026 beschikbaar is in het Amsterdamse havengebied.

Energietransitie aanjagen

Als initiatiefnemer van H2avennet neemt Port of Amsterdam actief deel in de ontwerpfase van het project, omdat kennis van het havengebied en de gevestigde bedrijven hierbij waardevol is. Port of Amsterdam wil de energietransitie in het havengebied aanjagen en ziet daarbij een belangrijke rol voor de groene waterstof. Tijdige beschikbaarheid van deze energiedrager en grondstof en de infrastructuur om deze te transporteren, zijn cruciaal voor de verduurzaming van bestaande activiteiten en voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en activiteiten, die de energietransitie ondersteunen. Port of Amsterdam richt zich – naast transport en beschikbaarheid van waterstof in het havengebied – ook op productie, import per schip en opslag van groene waterstof.

Deel dit artikel