21 april 2023

Port of Amsterdam onderzoekt internettoegang in de haven

Port of Amsterdam onderzoekt de komende weken de staat van digitale connectiviteit in de haven. Het Havenbedrijf brengt de actuele internettoegang in kaart om te bepalen of het huidige netwerk nog voorziet in de toekomstige vraag van de klanten. Hen wordt de komende weken gevraagd ervaringen te delen.
Port of Amsterdam gaat de digitale connectiviteit van de haven in kaart brengen

Ultieme digitale connectiviteit hoort bij het optimale vestigingsklimaat dat Port of Amsterdam wil creëren voor bedrijven die zijn gevestigd of zich willen vestigen in het havengebied. Het bedrijf heeft ruime kennis en informatie over kades en terreinen, maar hoe het zit met de digitale connectiviteit in de haven is minder bekend. En dat terwijl de vraag naar bandbreedte voor bedrijven en toepassingen in de toekomst alleen maar zal groeien. Denk hierbij naast de normale internettoegang voor bedrijven en kantoren ook aan ontwikkelingen als autonome scheepvaart, Internet-of-Things, of terminal-automatisering die in een rap tempo op ons afkomt.

Aanpak
Het onderzoek begint met een inventarisatie van het fysieke netwerk. Daarnaast is er een marktconsultatie uitgezet waarbij marktpartijen is gevraagd om hun visie op de connectiviteit in ons gebied, en hoe zij daar eventueel een rol in kunnen spelen. Als laatste gaan Port of Amsterdam de komende weken bij de klanten in het havengebied na hoe zij hun verbinding op dit moment ervaren, maar ook wat hun wensen zijn richting de toekomst.

Resultaten
Concrete vervolgstappen komen na afronding van het onderzoek en zijn afhankelijk van de uitkomsten. Port of Amsterdam hoopt dat dit onderzoek meer duidelijkheid verschaft in de huidige stand van zaken en opties voor de toekomst. Door zowel de klant en de markt te ondervragen, en het huidige netwerk in kaart te brengen, hoopt het Havenbedrijf voldoende input op te halen om een strategische positie te bepalen.

Deel dit artikel