25 mei 2023

Port of Amsterdam richt Energieclub op

De eerste stappen zijn gezet door Port of Amsterdam in de oprichting van Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH). Een samenwerking tussen bedrijven om complexe energievraagstukken in goede banen te leiden. Een mijlpaal zo in een snel veranderende energiemarkt.

In mei 2022 werd het initiatief gelanceerd en zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Dit leidde begin 2023 tot de vorming van een kernteam van zes bedrijven. Binnen het kernteam is er gediscussieerd over governance, technologie en businessmodellen, en zijn er gesprekken gevoerd met Liander. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot de oprichting van de coöperatie afgelopen week, met een breed gedragen missie en een solide governance structuur.

Inzetten voor de gezamenlijke energietransitie
Bij de oprichting van een coöperatie hoort ook de benoeming van een bestuur. Martijn Joon (Zenith), Paul Wortelboer (GPE) en Gem Beemsterboer (PoA) zijn daarom benoemd als bestuurders van de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH).

Martijn Joon verklaarde: “Ik geloof dat samenwerking tussen bedrijven ontwikkelingen versnelt en ons in staat stelt problemen beter op te lossen. Bij Zenith hebben we als terminal veel kennis van energie, en met onze drie eigen windturbines kunnen we ECAH helpen bij het beter balanceren van de elektracapaciteit. Als bestuurder zal ik me inzetten voor een sterke coöperatie waar alle bedrijven in de haven baat bij hebben.”

Paul Wortelboer voegde toe: “Als bestuurder wil ik me voornamelijk inzetten voor de gezamenlijke transitie en energievraagstukken in de haven, die de komende jaren alleen maar groter en complexer worden. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kans op congestie af wanneer we straks een CBC-contract aangeboden krijgen, wat onze bedrijfsvoering ten goede komt. Ik zal me inzetten voor alle leden en tegelijkertijd de kloof overbruggen met nutsbedrijven en andere dienstverleners. Samenwerking is cruciaal voor ons succes.”

Deel dit artikel