26 maart 2020

Port of Amsterdam: samen houden we de haven draaiend

Port of Amsterdam zet alle zeilen bij om het havenbedrijfsleven te faciliteren. De coronacrisis beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en sociale contacten onderhouden. Tegelijkertijd moeten vitale processen doorgaan. Port of Amsterdam speelt hierin een cruciale rol. CEO Koen Overtoom over het belang van het openhouden van de haven
Koen Overtoom (CEO Port of Amsterdam): ‘Met elkaar houden we haven draaiend’

We leven door het coronavirus en de maatregelen die daarop volgden in ongekende tijden. De crisis beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en sociale contacten onderhouden. Tegelijkertijd moeten vitale processen doorgaan. De Amsterdamse havenregio speelt daarin een cruciale rol. Voor Koen Overtoom, directeur van Port of Amsterdam, betekent het spannende tijden. Niet meer opererend in het Havengebouw, maar vanwege de regels van het kabinet, werkend op afstand via video calls of bellend en append met zijn smartphone.

“De haven moet openblijven. Dat is vanaf het begin de inzet geweest”, aldus Overtoom. “Winkels moeten bevoorraad blijven zodat er geen tekorten ontstaan, vuilnis moet dagelijks worden afgevoerd naar Westpoort, huishoudens en bedrijven zijn afhankelijk van schoon drinkwater. Al deze en andere activiteiten vinden plaats in de haven van Amsterdam. Met onze klanten en partners zijn we dagelijks bezig om die activiteiten draaiende te houden, zodat de samenleving er niet nog een probleem bij krijgt.”

Branchevereniging Zeehavens (BOZ)
De vitale bedrijven in de haven zijn onderdeel van een grotere logistieke keten. De coronacrisis maakt dat ondubbelzinnig duidelijk. Overtoom: “Port of Amsterdam pleit via de brancheorganisatie van Nederlandse zeehavens (BOZ) in een brief aan het Ministerie van Justitie voor een verbreding van de definitie. De branchevereniging maakt zich er sterk voor om het hele ketenproces te benoemen. Alleen op die manier zijn we in staat de congestie in de haven en op achterlandverbindingen en schaarste en ontwrichting op markten effectief te bestrijden.”

Impact op de haven
Twee weken na de uitbraak van het coronavirus is de impact op de inkomsten van de haven en haar klanten aanzienlijk. “Het weren van de cruise uit de haven om gezondheidsreden is daarvan een voorbeeld”, aldus Overtoom. “Dit is één van de maatregelen die wij als haven hebben genomen om mogelijk verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij hebben dat toen gedaan in het vertrouwen dat de Nederlandse overheid adequate maatregelen treft om de getroffen sectoren te steunen.”

Dag en nacht
De haven heeft door haar maatschappelijke rol een belangrijke taak. “Die blijven wij zo goed mogelijk vervullen met de bedrijven in de haven, onze partners en natuurlijk de mensen die werkzaam zijn in onze sector”, zegt Overtoom. “We willen graag een bijdrage leveren aan het draaiend houden van de samenleving en nemen en voelen ook die verantwoordelijkheid. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken aan iedereen die dag en nacht in touw is om de haven en de vitale bedrijven die daar actief zijn open te houden.”

Deel dit artikel