21 november 2023

Port of Amsterdam versterkt rol in Europese waterstofmarkt

De positie van Port of Amsterdam als vooraanstaande leverancier van groene waterstof aan de Duitse markt wordt verder versterkt door drie nieuwe overeenkomsten die het havenbedrijf ondertekende in Duisberg. Dat gebeurde tijdens het H2-Connecting event in aanwezigheid van diverse partners en Koning Willem-Alexander.

Opzetten van een Spaans-Nederlands-Duitse Groene Waterstofcorridor
Port of Amsterdam heeft samen met partners zoals Port of Bilbao, Petronor, EVE, Zenith Energy Terminals, Evos Amsterdam en duisport een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Dit MoU bouwt voort op eerdere samenwerkingen en beoogt de ontwikkeling van een groene waterstofcorridor vanuit Baskenland naar de Amsterdamse haven. De toevoeging van duisport breidt deze corridor uit om Baskische waterstof te leveren aan grote industriële afnemers in het Rijn-Ruhrgebied. Deze overeenkomst ondersteunt de Europese ambities om intra-Europese waterstofcorridors te creëren.

Joint Study Agreement voor Verbinding tussen Amsterdam en Duisburg
Port of Amsterdam en duisport hebben een Joint Study Agreement (JSA) ondertekend om de technische en financiële vereisten, transportmodaliteiten en infrastructuur te beoordelen voor de verbinding tussen de havens van Amsterdam en Duisburg. Duisport, de grootste binnenhaven van Europa, streeft ernaar een Europese waterstofhub te worden en benadrukt het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor het ontwikkelen van een Europees breed waterstofnetwerk.

Groene Vloeibare Waterstofverbinding naar Duitsland
Een derde overeenkomst, ondertekend met EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Zenith Energy Terminals en GasLog, richt zich op het tot stand brengen van een groene, vloeibare waterstofverbinding vanuit de haven van Amsterdam naar de faciliteiten van EnBW in Duitsland. Door bestaande samenwerkingsverbanden te benutten, willen de partijen bijdragen aan de decarbonisatie van de economie en zorgen voor hernieuwbare energievoorziening.

Deze overeenkomsten benadrukken niet alleen de ambitie van Port of Amsterdam als bestemming voor geïmporteerde groene waterstof, maar ook als doorvoerhaven voor de levering van hernieuwbare energie aan het Duitse achterland. De samenwerking, gericht op het ontwikkelen van intra-Europese waterstofcorridors, wordt beschouwd als cruciaal voor het verminderen van CO2 in de Europese industrie. De ondertekening van de overeenkomsten vond plaats in aanwezigheid van belangrijke getuigen, waaronder Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Willem-Alexander en vertegenwoordigers van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie.

Deel dit artikel