28 januari 2021

Port of Zwolle sluit zich aan bij het netwerk van Amports

Amports verwelkomt Port of Zwolle binnen het netwerk van Amports. De organisatie is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel en houdt zich bezig met de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van het havengebied. Een ander gebeurt onder leiding van Jeroen van den Ende. De inland-haven werkt nauw samen met Port of Amsterdam.
Port of Zwolle verstevigt de banden met Amsterdam door lid te worden van Amports.

Hoofdtaak voor Port of Zwolle is ook het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart in de havens. Het bedrijf signaleert en realiseert namens de gemeente kansen en ontwikkelingen in de logistiek, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar worden verbonden.

Visie
“De markt stelt steeds hogere eisen aan het transport. Daar hoort bij dat een regio gehoor geeft aan de veranderende vervoersstromen”, aldus Jeroen van den Ende. “Kernbegrippen als kwaliteit, flexibiliteit, continuïteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn niet meer weg te denken uit de logistieke sector. Daarom zet Port of Zwolle alles op alles om daaraan bij te dragen.”

Jeroen van den Ende: ‘Met Amports zitten we nog dichter bij het vuur in Amsterdam’ en v.v.’.

Amports
Van den Ende verwacht veel van het netwerk van havengerelateerde bedrijven van Amports. “De samenwerking met de havens in het Noordzeekanaalgebied wordt steeds belangrijker voor een achterlandverbinding als Zwolle en wij hebben gemerkt ook andersom. Goed om dan via Amports dicht bij het vuur te zitten en te profiteren van de contacten die er al liggen en de netwerkevenementen die worden georganiseerd.”

Topregio
Regio Zwolle staat al jarenlang bovenaan in de lijst van economische toplocaties van Nederland en is hard op weg om de 4e economische topregio te worden. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de sterke wil tot samenwerken bij ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden uit de regio.  

Binnen de regio kunnen ondernemers alle kanten op – letterlijk. Met havens in Zwolle, Kampen en Meppel ligt Port of Zwolle bijzonder gunstig op de lijn tussen de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en het gelegen achterland.

Unique selling points havengebied Port of Zwolle

  • Centrale ligging in het midden van Nederland, op de North Sea – Baltic corridor: een knooppunt van verbindingen.
  • Voldoende ruimte om te ondernemen: te starten en groeien, te importeren en exporteren.
  • Multimodale verbindingen binnen Nederland, Europa en richting de Baltische Staten.
  • Mogelijkheden voor het afhandelen van verschillende soorten ladingen.
  • Goede samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs.
  • Groot arbeidspotentieel en -ethos.
  • Ideale kennisinfrastructuur.
  • Duurzaam toekomstperspectief met de ontwikkeling van duurzame en circulaire havens.

Samenwerking
Meer informatie of advies? Neem contact op via de website van Port of Zwolle of bel rechtstreeks met Jeroen van den Ende, managing director (+31 6 532 34 372). E-mail: j.vandenende@portofzwolle.nl. Bekijk hier de promotiefilm van Port of Zwolle.

Deel dit artikel