9 januari 2020

Primeur: gezamenlijke havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam

Vanaf heden treedt de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking. Het is voor het eerst in het bestaan van de twee grootste havens van Nederland dat zij een dergelijk document opstellen.
Nieuwe verordening zorgt voor eenduidigheid

De nieuwe verordening zorgt met name voor eenduidigheid in de regelgeving. Ze vervangt de afzonderlijke exemplaren van beide havens. De Divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen.

Duidelijker
De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor de klant, omdat de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden, zo melden beide havenbedrijven. De nieuwe Havenverordening biedt naar eigen zeggen meer flexibiliteit om bijvoorbeeld in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Verbod op roken
Door artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is het aantal artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling. Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen, is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. In de huidige verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.

Gezamenlijke kledinglijn
De nieuwe Havenverordening past in het beleid van Amsterdam en Rotterdam om op het operationele vlak zo veel mogelijk samen te werken. Zo gebruiken ze samen HAMIS, het haveninformatiesysteem en presenteren ze binnenkort ook een gezamenlijke kledinglijn voor de operationele medewerkers.

Downloaden
De nieuwe Havenverordening is vanaf 6 januari 2020 te vinden op de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam, de betrokken gemeenten en wetten.overheid.nl. De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op basis van de geactualiseerde Havenverordening zijn aangepast. Download hier de nieuwe verordening.

Deel dit artikel