24 februari 2023

Realisatie zoutdam bij Zeesluis IJmuiden op schema

Rijkswaterstaat meldt op schema te liggen met de aanleg van de zoutdam in het binnen spuikanaal nabijĀ  Zeesluis IJmuiden. De bouw startte in oktober vorig jaar.

De onderwaterinstallatie gaat zout onttrekken aan het binnenstromende zeewater uit Noordzee tijdens het schutten van de schepen in Zeesluis IJmuiden. Op dit moment worden er 800 meter damwand in het binnen spuikanaal geslagen. Tegelijkertijd wordt de bodem afgegraven tot op 23 meter diepte. In die kuil wordt straks de installatie gelegd die het zout selectief aan het water gaat onttrekken. Alle constructies die straks worden afgezonken worden de komende maanden op het nabij gelegen terrein gebouwd.

Rijkswaterstaat realiseert het project in het sluizencomplex van IJmuiden met aannemer Van Hattum en Blankevoort. Via de zoutdam kan straks het zoute water selectief worden onttrokken en weer worden afgevoerd naar waar het vandaan komt. Het is voor het eerst dat een dergelijke installatie van deze opvang in Nederland wordt gerealiseerd. Het project moet in 2024 zijn afgerond en zijn bijdrage leveren aan het indammen van de ongewenste verzilting van het Noordzeekanaal.

Deel dit artikel