2 juli 2020

Regioplan NZKG overhandigt aan minister Wiebes

Regioplan Noordzeekanaalgebied zet koers uit voor energietransitie industrie. De ambities uit het plan zijn groot, maar kunnen gerealiseerd worden als er nauwer met elkaar wordt samengewerkt, zo blijkt uit het Regioplan. Met het Regioplan NZKG wordt een belangrijke stap gezet om het versneld en succesvol realiseren van de energietransitie.

Bijna dertig bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda. Deze bedrijven zijn de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om van het Noordzeekanaalgebied de groene stekker voor de regio te maken.

Grootschalige CO2-emissie reductie en energiebesparing in het NZKG
Het Regioplan beschrijft projecten die kunnen bijdragen van het verlagen van de CO2 uitstoot. Het is de bedoeling de uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met tenminste 49% te verminderen. Het plan geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van industriƫle CO2-emissie reductie en energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. Uit de projecten van de bedrijven blijkt dat de initiatieven van de bedrijven kunnen zorgen voor een CO2-reductie van bijna 15 megaton (Mton). Dit is ruim boven de gestelde ambitie van 4,2 Mton voor het hele Noordzeekanaalgebied. Het grootste deel van deze reductie wordt gerealiseerd met de projecten van Tata Steel (samen 7,4 Mton) en de sluiting van de Vattenfall Hemweg-kolencentrale (CO2-reductie van 2,5 Mton). rful Ac

Op 30 juni werd het Regioplan Noordzeekanaalgebied overhandigd aan minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat.

Deel dit artikel