19 september 2023

Rietlanden Terminals verkocht aan Duitse logistiekgigant Rhenus

Rietlanden, de kolenterminals in de Amsterdamse haven, wordt verkocht aan Rhenus, een toonaangevend logistiek bedrijf. Onder de nieuwe eigenaar wacht een veelbelovende toekomst als een overslagterminal voor verschillende vrachtstromen. Dit sluit aan bij de visie van de haven voor 2030.

Rietlanden, met meer dan honderd medewerkers, heeft jaarlijks een capaciteit van 2,6 miljoen ton, voornamelijk gericht op kolencentrales in Duitsland.

Sinds 2017 was Rietlanden in handen van Jera, een energiegigant gevestigd in Singapore. Nu heeft het Duitse logistieke bedrijf Rhenus overeenstemming bereikt om deze twee overslagterminals over te nemen. Deze overdracht zal in twee fasen plaatsvinden en tegen 2027 zullen beide terminals in Duitse handen zijn. Rhenus heeft al ongeveer 25 vestigingen in Nederland, maar had nog geen aanwezigheid in Amsterdam, waardoor deze acquisitie een belangrijke uitbreiding is.

Jera en Rhenus benadrukken in hun gezamenlijke persbericht dat het vanaf 2030 niet langer is toegestaan om steenkool over te slaan in de Amsterdamse haven. Voor de overslagterminals betekent dit dat er naar alternatieve vrachtstromen gezocht zal worden.

Steenkoolvrij per 2030
Deze beslissing van Rhenus sluit aan bij de ambitie van het Amsterdamse havenbedrijf om steenkooloverslag tegen 2030 volledig te beëindigen. Deze stap werd al in 2017 aangekondigd, gezien de beperkte toekomstperspectieven van steenkool, dat bij verbranding aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uitstoot. Hoewel strikt genomen de overslag van kolen niet verboden was, toont de medewerking van deze bedrijven aan de haven een sterke toewijding aan dit doel.

Deze ontwikkeling is een positief signaal voor de haven, vooral gezien het feit dat de Amsterdamse Rekenkamer eerder vraagtekens plaatste bij het beleid om de haven tegen 2030 steenkoolvrij te maken. Kritiek was er omdat deze ambitie tot dan toe slechts in intentieverklaringen en beleidsdocumenten was vastgelegd, zonder concrete stappen voor uitvoering.

Afscheid van lading, niet van klanten
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Sinds de aankondiging van ons streven om in 2030 een kolenvrije haven te zijn, zijn er grote stappen gezet door de kolenterminals in onze haven. Wij nemen afscheid van de lading en niet van de klanten. Samen met hen werken wij aan een toekomstbestendige, klimaatneutrale haven. Wij zijn dan ook heel blij met deze nieuwe en grote logistieke speler, die bij machte is om de ambities van ons allen verder uit te bouwen en Rietlanden te transformeren tot een terminal met een grote potentie voor de toekomst.”

Deel dit artikel