25 april 2022

Ladinggegevens straks ook in RiverGuide-app 

De routeplanner voor de binnenvaart wordt binnenkort uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Gebruikers van de app RiverGuide kunnen binnenkort eenvoudige reis- en ladinggegevens aanmelden bij vaarwegbeheerders. 
RiverGuide -app

De betaversie wordt in het tweede kwartaal 2022 eerst getest bij een beperkte groep binnenvaartschippers voordat de nieuwe functionaliteiten van de app volledig live gaan. Na positieve afronding van de test kunnen schippers direct aan de slag en worden de gegevens automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteit.  

Routeplanner 2.0
De focus van de RiverGuide-app ligt op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading. Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden in België en Duitsland. Tevens komt er een nieuwe routeplanner beschikbaar die rekening houdt met bedientijden van bruggen en sluizen, via plannen en start- en eindtijden. Een aantal nieuwe kaartlagen wordt toegevoegd, zoals de ‘Varen Doe Je Samen’-knooppunten, snelheden en vernauwingen. Verder wordt de objectinformatie over bruggen en sluizen uitgebreid. 

Relevante Nautische data 
RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Door de data met elkaar te combineren, stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Sea Port, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Port of Amsterdam en Groningen Seaports.  

Aanmelden voor de RiverGuide app kan op de website, of door de app gratis te downloaden in de Appstore of Play store

Deel dit artikel