9 februari 2023

Ruim 260.000 m2 aan zonnepanelen in de Amsterdamse haven

Het splinternieuwe zonnepanelendak van Port of Amsterdam is afgelopen week geopend aan de Kopraweg 3 in Amsterdam. Op het dak liggen 4.911 panelen die samen zorgen voor een capaciteit van maar liefst 2 megawattpiek. Hiermee komt het totaal aantal zonnepanelen in de haven op zo’n 260.000 vierkante meter.

De ambitie was om eind 2024 zo’n 38 voetbalvelden aan zonnepanelen in het havengebied te hebben. Dit is nu, begin 2023, al ruimschoots gehaald. Een mijlpaal vindt Roon van Maanen, hoofd Energy & Circular bij Port of Amsterdam. Ook geeft hij complimenten aan de havenbedrijven die de zonnepanelen op hun daken hebben geplaatst. Zij dragen zo een steentje bij aan de energietransitie. Na het behalen van de doelstelling is deze nu aangescherpt en verhoogd naar 350.000 m2 per eind 2024. Indien deze ambitie gehaald wordt levert de haven een bijdrage van ruim 20% aan de gemeentelijke doelstelling van 300 megawattpiek in 2025.

(Nog) Meer zonnepanelen in het havengebied
In de haven en in de stad liggen al veel zonnepanelen. Toch is een groot deel van het beschikbare dakoppervlak nog onbenut en dat ziet het havenbedrijf graag anders. Niet ieder dak is makkelijk te benutten voor zonne-energie, maar zowel Port of Amsterdam als de gemeente Amsterdam kunnen hierin een aantal oplossingen bieden.

Zita Pels, wethouder Duurzaamheid bij gemeente Amsterdam: “De gemeente zet zich in om obstakels weg te nemen en hulp aan te bieden. Zo kunnen bedrijven in Amsterdam gebruik maken van gratis zonnepanelen advies en begeleiding op maat. Daarnaast heeft de gemeente gratis QuickScans ingekocht voor grote daken. Ook kan een lening uit het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds bedrijven op weg helpen. We streven ernaar om voor 2040 alle geschikte daken in te zetten voor de opwek van zonne-energie. Dit is ongeveer 1.100 megawattpiek.”

Deel dit artikel