30 maart 2022

Port of Amsterdam komt met visie over ‘schone scheepvaart’ in de haven

Port of Amsterdam introduceert de Visie Schone Scheepvaart. Het bedrijf wil als voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving ook de scheepvaart samen met de maritieme sector versneld verduurzamen. In het document zijn duidelijke doelen vastgelegd voor de verduurzaming van de scheepvaart. Het havenbedrijf wordt daarin gesteund door het havenbedrijfsleven en de maritieme industrie.

De bijdrage van de uitstoot van broeikasgassen van de scheepvaart aan de opwarming van de aarde bedraagt zo’n drie procent. Het goederentransport over water groeit nog altijd en hoewel deze manier van vervoer één van de energie-efficiëntste is, omgerekend naar de CO2-uitstoot per vervoerde hoeveelheid lading, loopt de scheepvaart achter in verduurzaming. Reden voor Port of Amsterdam om via haar voorlopersrol in te zetten op een versnelling van duurzame scheepvaart.

Lees meer over de Visie Schone Scheepvaart in ons online magazine Ways to Sea. Klik hier.

Deel dit artikel