25 oktober 2022

Start bouw constructie selectief onttrekking zoutwater van start 

De bouw van de maatregel selectieve onttrekking in het Binnenspuikanaal in IJmuiden is gestart. Het gaat om een constructie om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan. Woensdag 12 oktober 2022 is het startsein gegeven door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort. Eind 2024 moet de zogenoemde zoutdam operationeel zijn. 

Bij het schutten van schepen door  Zeesluis IJmuiden stroomt er vanwege de omvang van de sluis ongeveer 10.000 ton zout het Noordzeekanaal binnen. Door de inzet van selectieve onttrekking wordt zoutwater weer afgevoerd naar zee via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Zo worden nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving voorkomen. 

Betonnen wand vormt zoutdam 
In het Binnenspuikanaal, voor de spuisluis en het gemaal, komt een betonnen wand. Deze wand vormt de zoutdam, die op een diepte tussen 16 en 23 m beneden NAP een opening krijgt. Hierdoor stroomt zoutwater, dat zich op de bodem bevindt omdat het zwaarder is dan zoetwater, door de opening weer terug naar zee. De dam houdt het zoetere water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen. 

Uitvoering werkzaamheden Zeesluis IJmuiden 
De aannemer begint met aanleg van kades aan beide zijden van het Binnenspuikanaal, over een lengte van 400 m. Deze kades fungeren als damwanden om de bestaande oevers op hun plek te houden, omdat het Binnenspuikanaal ter hoogte van de zoutdam tot 23 m beneden NAP wordt verdiept. De kades bestaan uit damwanddelen en buispalen, die de grond worden ingetrild. Dit kan gepaard gaan met geluidsoverlast. Geluidswerende maatregelen, zoals een geluidsmantel van absorberende matten, moet de overlast zoveel mogelijk beperken. 

Aanbodgestuurd schutten 
Volgens planning is de constructie eind 2024 klaar en operationeel. Om te voorkomen dat door het gebruik van Zeesluis IJmuiden het zoutgehalte in het Noordzeekanaal te veel oploopt, blijft de Noordersluis tot die tijd in gebruik. Dit maakt het mogelijk om afhankelijk van het aanbod van schepen te schutten via de Noordersluis of via Zeesluis IJmuiden. Met het aanbodgestuurd schutten wordt er beperkt gebruik gemaakt van de Zeesluis IJmuiden, maar kunnen wel alle schepen het sluizencomplex IJmuiden passeren. 

Deel dit artikel