20 maart 2020

ABN-AMRO treft steunmaatregelen voor klanten

Het coronavirus heeft naast ernstige gevolgen voor de volksgezondheid ook een grote impact op onze economie. ABN AMRO Bank wil met behulp van extra steunmaatregelen – bovenop het groot steunpakket van de overheid- haar klanten zo snel én goed mogelijk bijstaan. Ruimte in de liquiditeitspositie is namelijk enorm belangrijk. Bedrijven en ZZP’ers zien inkomsten wegvallen terwijl de vaste kosten blijven.

ABN-AMRO treft voor haar klanten de volgende steunmaatregelen

Voor een groep van zo’n 55.000 Commercial Banking-klanten, die een lopend zakelijk krediet hebben tot 2,5 miljoen euro, wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. In de maanden april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Als een bedrijf het uitstel niet nodig heeft, dient dit uiterlijk 31 maart bij ABN AMRO te worden gemeld. Het uitstel vindt dan voor dit bedrijf niet plaats.

Bovengenoemde uitstelregeling staat daar waar mogelijk ook open voor Commercial Bankingklanten met een lopend krediet boven de 2,5 miljoen euro. Deze bedrijven kunnen contact opnemen met ABN AMRO om de mogelijkheden te bespreken.

Voor klanten met een lopend particulier krediet zijn er twee maatregelen. Deze zijn gericht op ZZP’ers, flexwerkers en andere klanten die geraakt worden door het coronavirus en mogelijk al snel te maken hebben met financiële consequenties:

  • Klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.
  • Ook is er een soortgelijke uitstelregeling voor klanten met een lopend consumptief krediet bij ABN AMRO Retail Banking en ALFAM. Door deze maatregelen ontstaat er bij de betreffende bedrijven, ZZP’ers en particuliere klanten extra lucht in hun liquiditeitspositie. Dat is belangrijk omdat het coronavirus acute impact heeft op de financiën van veel klanten.

Geen uitstel nodig, meld dit dan

Het uitstel op de rente en aflossing is uitdrukkelijk bedoeld voor klanten die het nodig hebben vanwege de impact van het coronavirus. Voor Commercial Banking-klanten met een lopend krediet onder de 2,5 miljoen euro wordt het uitstel automatisch ingeregeld. Daar is bewust voor gekozen om snel een grote groep bedrijven te kunnen steunen. Echter, bedrijven in deze categorie die het niet nodig hebben, dienen dit uiterlijk 31 maart te melden. Zonder melding volgt automatisch uitstel. Op korte termijn verschijnt de uitwerking met details en voorwaarden van de uitstelmaatregel op www.abnamro.nl/zakelijk.

Verdere informatie

Wilt u meer lezen over de voorwaarden van deze steunmaatregelen? Of meer weten over de maatregelen voor particulieren? Ga dan naar www.abnamro.nl of neem contact op met uw aanspreekpunt bij de bank.

Deel dit artikel