10 december 2019

Tarieven havenloodsen omhoog door teruggang wereldhandel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft naar aanleiding van het tariefvoorstel van de Nederlandse Loodsencorporatie de loodsgeldtarieven voor 2020 vastgesteld. Deze tarieven stijgen met 3,03% ten opzichte van vorig jaar

De kosten om schepen havens in en uit te loodsen, stijgen komend jaar met ongeveer 3 procent. De teruggang van de wereldhandel is een van de oorzaken voor de stijgende kosten, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de loodstarieven vaststelde. De kosten van loodsen moeten daardoor over een kleiner aantal scheepsbewegingen worden verdeeld. Dat leidt tot hogere tarieven.

Het aantal keer dat loodsen in 2020 in actie moeten komen loopt terug vergeleken met het jaar daarvoor, verwacht de toezichthouder. Dat komt vooral door de invloed op de internationale handel van het economisch conflict tussen de Verenigde Staten en China.

De ACM heeft in lijn met het tariefvoorstel ook de hoogte vastgesteld van de tarieven en vergoedingen voor de overige diensten en taken, zoals de opleiding en examinering van verklaringhouders. Deze tarieven stijgen gemiddeld met ongeveer 1%.

De mededingingsautoriteit bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs op basis van een tariefvoorstel dat elk jaar door de Nederlandse Loodsencorporatie wordt ingediend. De ACM beoordeelt dit voorstel en stelt de tarieven vast in een tariefbesluit.

Deel dit artikel