3 juni 2020

Tata Steel en Harsco starten operatie in nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast

Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal zal plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

De hal zou in april dit jaar in gebruik worden genomen, maar door reisrestricties van buitenlandse leveranciers naar aanleiding van Covid-19 was dit helaas niet mogelijk. Nu de reisrestricties zijn versoepeld, is alles op alles gezet om de nieuwe fabriekshal zo snel als mogelijk in gebruik te kunnen nemen.

“In combinatie met de nieuwe werkwijze zal grafietoverlast in de omgeving tijdens verwerking tot het verleden behoren”, aldus Hans Hochstenbach, site manager van Harsco in IJmuiden.

Nieuwe werkwijze
De hal zal gefaseerd in gebruik worden genomen, waarbij verschillende onderdelen van het nieuwe verwerkingsproces eerst worden getest alvorens er volledig wordt overgegaan op de nieuwe werkwijze. De verwachting is dat de fabriekshal binnen vier tot zes weken na start van ingebruikname volledig operationeel is. In de fabriekshal zal met platte bakken in plaats van pannen worden gewerkt. Dit betekent dat de twee huidige Ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA) van de staalfabriek die de slak in de pannen gieten, moeten worden omgebouwd. Nadat de eerste installatie is omgebouwd, wordt de eerste stroom aan ROZA-slak opgevangen in platte bakken en verwerkt in de nieuwe fabriekshal.

Blijvende maatregelen om het vrijkomen van grafiet te voorkomen
Totdat de nieuwe fabriekshal volledig operationeel is, blijven Tata Steel en Harsco maatregelen nemen om het vrijkomen van grafiet te voorkomen. Gedurende de bouw van de hal zijn er al diverse maatregelen genomen om de verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving te voorkomen. Door deze maatregelen heeft er zich sinds april 2019 geen grafietemissie meer voorgedaan naar de omgeving.

Hans van de Berg, directeur Tata Steel in IJmuiden: “De realisatie van de fabriekshal tegen grafiethinder is een gezamenlijk project van Harsco en Tata Steel. Met de afronding van de bouw van de hal, zetten we een belangrijke stap om een einde te maken aan de kans op grafietoverlast voor de omgeving. Uiteraard stoppen we niet en gaan we door met maatregelen om de overlast door stof, geluid, geur en licht zoveel als mogelijk te verminderen.”

Deel dit artikel