27 mei 2021

Tata Steel versnelt reductie stofuitstoot en geuremissies

Het maatregelenpakket van de zogeheten Roadmap Plus van Tata Steel leidt in twee jaar tot afname van geurbelasting met circa 85% en rond de 65% minder stofneerslag in de omgeving van de staalfabriek. De Roadmap Plus wordt versneld uitgevoerd: Tata Steel Nederland (TSN) rondt de projecten in 2023 af, met uitzondering van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie die in 2025 in bedrijf gaat.
De Roadmap Plus wordt versneld uitgevoerd door Tata Steel. Foto KOEN SUYK

Deze concrete resultaten volgen uit nadere uitwerking en berekening van het effect van de Roadmap Plus. Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten hebben op de vermindering van door omwonenden ervaren overlast. De maatregelen op een rij:

  • Afname geurbelasting in komende twee jaar met 85 procent in 2023
  • 65 procent minder neerslag van stof vanaf het bedrijfsterrein in de directe woonomgeving in 2023
  • DeNOx-installatie Pelletfabriek in 2025 in bedrijf; vermindert uitstoot fijn stof, zware metalen en stikstofoxiden

Met de Roadmap Plus kondigde TSN in december aan haar acties te intensiveren met een aantal nieuwe maatregelen en versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030, die in 2019 werd aangekondigd. De verdere analyse en uitwerking leert dat het maatregelenpakket in 2023 tot vermindering van hinder door geur, stof en geluid leidt. TSN vult hiermee niet alleen de eigen ambitie in maar komt ook tegemoet aan de wensen van omwonenden, provincie en andere belanghebbenden.

Betere leefomgeving
“We nemen de zorgen van onze buren zeer serieus”, zegt Hans van den Berg, Bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland. “We nemen continu maatregelen tegen overlast en hebben die twee jaar geleden gebundeld onder het project ‘Roadmap’. Met de Roadmap Plus gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving. Dit doen we via extra maatregelen en investeringen, maar ook door het maximaal versnellen van de milieuprojecten uit de Roadmap uit 2019. Het plan toont duidelijk de impact van de maatregelen op het verbeteren van de leefomgeving. Het is goed dat wij die concrete resultaten nu ook bekend kunnen maken. Het effect van de inspanningen is groot.”

Stof 
De Roadmap Plus bevat nieuwe maatregelen in de aanpak tegen stofverspreiding. Een belangrijke maatregel in het verminderen van het zichtbare stof is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doet TSN door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. In 2023 verwachten TSN hiermee de stofneerslag in de directe omgeving – in vergelijking met 2021 – met circa 65 procent te verlagen.

Geur
De geurbronnen met een grote impact op de omgeving zijn Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2), de droogstandinstallatie bij de Staalfabriek en Beitsbaan 22 bij de Koudbandwalserij. Naast het maximaal versnellen van alle geurmaatregelen, nemen we ook extra maatregelen binnen de Roadmap Plus. Zo gaat TSN versneld verbeteringen realiseren bij de KGF2, waaronder aanpassingen van de mechanische afdichting en verlaging van de ovendruk van de 108 kookskamers. Deze projecten zijn inmiddels gestart. Een andere nieuwe maatregel bij de aanpak tegen geur is het installeren van een nieuwe dampwasser bij Beitsbaan 22. Door het totaalpakket aan geurmaatregelen verwacht Tata Steel een vermindering van geurbelasting voor de directe woonomgeving tot ongeveer 85 procent in 2023.

Geurbelasting in 2023 met ongeveer 85 procent omlaag door nieuwe maatregelen.

DeNOx en overige maatregelen
Een groot project binnen de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot fors zal verminderen. Naast het verminderen van stikstofoxiden met circa 30% (NOx) wordt ook 35 procent minder fijn stof en 55 procent minder zware metalen uitgestoten. Met dit project is een investering van 150 miljoen euro gemoeid. 

Wettelijke normen
Door diverse maatregelen tegen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) realiseert TSN tegen 2023 ook een reductie van circa 30 procent in de uitstoot van Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Uit jaarlijkse rapportages blijkt dat voor alle gemeten ZZS de luchtkwaliteit ruim onder de Europese en Nederlandse wettelijke normen ligt. Voor fijn stof is dat ook het geval.
Uiteraard zijn de inspanningen van TSN er altijd al op gericht om aan de vergunningen en wettelijke normen te voldoen. De versnelling via Roadmap Plus betreft acties die verder gaan dan de vergunningen voorschrijven. TSN vindt deze bovendien nodig omdat de prioriteit ligt bij maatregelen die het grootste effect hebben op de verbetering voor de omgeving.

Deel dit artikel