21 oktober 2022

Titan bouwt grootste bio-LNG fabriek in Amsterdam

Met de Liquefied biomethane (LBM, ook wel bio-LNG) fabriek van Titan is het straks mogelijk om vloeibaar biomethaan te produceren uit organische afval- en reststromen. De alternatieve brandstof  is grotendeels bedoeld voor de scheepvaart.

Het afval wordt omgezet door biogasleverancier BioValue waarnaar Titan er met haar nieuwe installatie vloeibaar biomethaan van maakt. Linde Egineering maakt het basis ontwerp voor de fabriek die moet zorgen voor 200.000 ton LBM per jaar. De eerste productie wordt verwacht in 2025.

Brandstoffen voor de scheepvaart
De alternatieve brandstof die wordt gemaakt in de LBM-fabriek is grotendeels bedoeld voor de scheepvaart. In plaats van fossiele brandstoffen biedt Titan met het vloeibare biomethaan een duurzaam alternatief aan voor schepen om op te varen. Hiermee wil het consortium een bijdrage leveren aan de 55% CO2-reducatiedoelstelling van de Europese Commissie.

De LBM-installatie wordt gebouwd naast het Titan bunker ponton in de Amerikahaven. Het grootste deel van de LBM-productie zal worden geproduceerd uit biogas dat ter plaatse wordt opgewekt door BioValue. Het resterende deel is afkomstig van andere Europese biogas productie-installaties die op het bestaande gasnet zijn aangesloten.

Deel dit artikel