4 september 2019

Update werkzaamheden grootste zeesluis ter wereld

De afgelopen periode is er zichtbaar veel veranderd op het bouwterrein van de nieuwe zeesluis. Waar we een periode de wanden van het binnenhoofd omhoog zagen gaan, verdwijnen deze met het afzinken geleidelijk in de grond tot een positie van -25,5 NAP.

Verder is goed te zien dat de lokale bediengebouwen, die ten oosten en westen van het Sluis Operatie Centrum komen te liggen, juist de hoogte ingaan. Deze lokale bediengebouwen kunnen straks hun eigen sluisdeur afzonderlijk bedienen. Zo nodig opereren ze onafhankelijk van het Sluis Operatie Centrum.

Fotografie Topview Luchtfotografie

De komende maanden wordt de ruimte tussen de wanden van de tussendam (1) en tussen de wanden van de hoogwaterkering noord (2) aangevuld met zand. Verder wordt gewerkt aan de fundering van de railbaan op het buitenhoofd (3). De constructie die vervolgens op de railbaan komt, zorgt ervoor dat de sluisdeur geopend en gesloten kan worden. Ten slotte gaat aannemersconsortium OpenIJ door met het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd (4). Zodra dit gereed is, worden de wanden van deze deurkas verder afgebouwd tot definitieve positie waarna ook hierop de railbaan voor de deuren wordt aangebracht.

Deel dit artikel