29 november 2023

VCK’s Ron Lahman ontvangt Amsterdamse Havenpenning

Amports kende dit jaar VCK-directeur Ron Lahman de Amsterdamse havenpenning toe. Dat gebeurde traditioneel tijdens het Havengildediner in Hotel Okura en het kleinood werd hem daar ten overstaan van 500 gasten opgespeld door havenwethouder Hester van Buren (PvdA).

Ron Lahman (62) kreeg de erkenning voor zijn inzet gedurende 25 jaar voor de Amsterdamse haven. Inspanningen die hij bij voorkeur verricht op de achtergrond. Als topman bij VCK, maar ook als voorzitter van de SIVN, een fonds dat bedragen schenkt aan initiatieven en organisaties die een waardevolle bijdrage leveren aan de promotie van en belangbehartiging voor de haven.

Rechtvaardig. Moedig en leider
In lijn met de initialen van Ron Marcel Lahman noemt Amports de winnaar van dit jaar ‘Rechtvaardig. Moedig en leider’. Wat hem echt bijzonder maakt, aldus het juryrapport, is zijn indrukwekkende lijst van prestaties en zijn integriteit, analytisch vermogen en vermogen om met humor en rechtvaardigheid te leiden. Moedige beslissingen nemen en anderen inspireren om hetzelfde te doen.

Niet uithollen
Lahman, geboren op de Haarlemmerdijk in Amsterdam, greep het dankwoord aan om het gezelschap in Hotel Okura te waarschuwen voor verdere uitholling van de zeehavenfuncties in het Noordzeekanaalgebied. Onder meer als gevolg van de Amsterdamse woningbouwplannen en de afbouw van de kolenoverslag. ‘Minder tonnage staat niet gelijk aan minder ruimte’, aldus de VCK-directeur.

Deel dit artikel