20 december 2020

Voortgang Zeesluis IJmuiden verpakt in mooie dronebeelden

De bouw van de grootste zeesluis ter wereld, inmiddels voorzien van de nieuwe naam Zeesluis IJmuiden, vordert gestaag. Rijkswaterstaat meldt de ontwikkelingen van de afgelopen maanden aan de hand van een prachtige dronevideo. In het nabij gelegen SHIP is tegelijkertijd een interactieve expositie over selectieve onttrekking van zout- aan zoet water begonnen. Deze zal permanent in het informatiecentrum te zien zijn.
De kast waar straks de sluisdeur over de rails loopt. Bron: OpenIJ

De bouw van de grootste zeesluis ter wereld, inmiddels voorzien van de nieuwe naam Zeesluis IJmuiden, vordert gestaag. Rijkswaterstaat meldt de ontwikkelingen van de afgelopen maanden aan de hand van een prachtige dronevideo. In het nabij gelegen SHIP is tegelijkertijd een interessante interactieve expositie over selectieve onttrekking van zout- aan zoet water begonnen. Deze zal permanent in het informatiecentrum te zien zijn, als SHIP weer open mag binnen de regels van de 1,5 meter economie.

De kast waar straks de sluisdeur over de rails loopt. Bron: OpenIJ

Verzilting tegen gaan
Het zoute water dat via de sluizen in het Noordzeekanaal terecht komt, zorgt voor verzilting van het Noordzeekanaal. Als straks de nieuwe en grotere zeesluis zorgt voor extra toevoer van zout water, is het belangrijk om maatregelen te nemen om verdere verzilting tegen te gaan. Dit kan door selectieve onttrekking. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat een deel van het zoute zeewater, dat meekomt met elke schutting van de nieuwe zeesluis, weer terug naar zee gaat. Als te veel zout water niet wordt afgevoerd, kan dit op den duur er toe leiden dat het Noordzeekanaal te zout wordt. Dit is nadelig voor de landbouw, natuur en de drinkwatervoorziening.

Versla de zouttong
Aan de hand van een maquette, tekst, beeld en filmpjes worden bezoekers meegenomen in de wereld van selectieve onttrekking. Op basis van de verkregen informatie kunnen bezoekers in een game de uitdaging aangaan met de zouttong. Beantwoorden zij de vragen in de game goed, dan voorkomen ze de aantasting van de kwaliteit van het water en het milieu.

Zeesluis IJmuiden bovenaanzicht. Bron: OpenIJ

Zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt vanaf 2016 in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Volgens planning varen de eerste schepen begin 2022 door Zeesluis IJmuiden

Klik hier voor de dronevideo. Bron: Rijkswaterstaat.

Deel dit artikel