31 mei 2024

Waterstofnetwerk Noordzeekanaal krijgt gezicht

Vier bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zetten een concrete vervolgstap voor een aansluiting op het toekomstige waterstofnetwerk van Gasunie, omdat zij waterstof willen gaan produceren of gebruiken. Vattenfall, Sunoco, HyCC en Tata Steel hebben hun handtekeningen gezet onder een zogeheten Connection Study Agreement (CSA), een overeenkomst met Gasunie-dochter Hynetwork om de aansluitingen te kunnen voorbereiden.

De interesse komt op het moment waarop de contouren van het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied, als onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk, steeds meer vorm beginnen te krijgen. Vorige maand werd bekend welke voorkeursroute in beeld is voor het toekomstige waterstofnetwerk in deze industriële regio.

Op donderdag 16 mei zetten de vier bedrijven hun handtekeningen nog eens symbolisch op een waterstofleiding in de Amsterdamse haven. Gasunie-dochter Hynetwork, Port of Amsterdam en Programmabureau Noordzeekanaalgebied tekenden mee, om de samenwerking te bekrachtigen. De bedrijven willen met hun initiatief de opschaling van de waterstofeconomie versnellen. Ze roepen andere bedrijven op om hun voorbeeld van ‘samenwerking in de keten’ te volgen. Het Noordzeekanaalgebied biedt hier als Hydrogen Valley Regio volop mogelijkheden voor.

Het Noordzeekanaalgebied is één van de grote industrieclusters en energieknooppunten in Nederland. Het is samen met Schiphol een belangrijk gebied voor de haven, de logistiek en de industrie. De industrie in deze regio heeft een CO2-uitstoot van circa 18 megaton. Het is belangrijk dat deze uitstoot drastisch vermindert. Dat kan onder andere door de inzet van CO2-vrije waterstof. Als grote energiehaven en brandstoffencluster, richt het gebied zich daarnaast op de import van waterstof en productie van groene brandstoffen. Een waterstofnetwerk is daarbij cruciaal.

Gasunie-dochter Hynetwork realiseert een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk van buisleidingen verbindt de grote industriële regio’s in Nederland met elkaar, met waterstofopslag- en importlocaties en met het buitenland. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied, dat hier onderdeel van is, zal volgens de huidige planning vanaf eind 2027 operationeel zijn.

Deel dit artikel