25 mei 2023

Waterstofontwikkeling krijgt Europese erkenning

Noord-Holland ontving deze maand de Europese status van ‘Hydrogen Valley’ voor de ontwikkeling van waterstof in de regio. Deze status wordt toegekend aan regio’s die zich onderscheiden door hun inzet voor de ontwikkeling van een duurzaam waterstofsysteem.

Noord-Holland wordt zelfs genoemd als een ‘best practice’ op het gebied van publiek-private samenwerking en financiering. Het betreft een samenwerking tussen de clusters in het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland-Noord. Met de toekenning van de status van Hydrogen Valley maakt de regio nu officieel deel uit van het Europese verduurzamingsprogramma. Dit heeft als voordeel dat de regio betere toegang krijgt tot kennis en financiering vanuit Europa, wat kan bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming van de energievoorziening.

Geweldige stad
Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurscommissie Energietransitie Noordzeekanaalgebied, is enthousiast over deze ontwikkeling. Hij noemt het verkrijgen van de status van Hydrogen Valley een geweldige stap die zal bijdragen aan het versnellen van de verduurzaming van de regio. Waterstof draagt niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelen, maar zorgt ook voor schonere lucht voor de inwoners in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Sterke positie
Noord-Holland is goed gepositioneerd als versnellingsregio in de Europese overgang naar waterstof. Met drie belangrijke zeehavens in IJmuiden, Amsterdam en Den Helder heeft de regio een sterke positie voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie. Samen met luchthaven Schiphol, waterwegen, spoor- en pijpverbindingen en aansluiting op het nationale waterstofnetwerk vormen deze zeehavens een uitstekende infrastructuur voor het gebruik van duurzame energie in de regio en de doorvoer naar aangrenzende regio’s en landen.

Voor een overzicht van de waterstofprojecten in de regio, zie de bijgevoegde kaart.

Overzicht valley’s
Op Europees niveau hebben 60 regio’s en projecten de status van Hydrogen Valley verkregen. Een overzicht is te vinden op het platform www.h2v.eu. In Nederland zijn dit Noord-Nederland en de Rotterdamse haven, en nu dus ook Noord-Holland. De Hydrogen Valleys zijn voor de Europese Commissie een belangrijk instrument om de energievoorziening te verduurzamen en de afhankelijkheid van energie van buiten Europa te verminderen.

Deel dit artikel