18 mei 2021

Webinar over belang optimale railverbindingen in de haven

ORAM en Port of Amsterdam organiseren op 1 juni a.s. van 10.00 tot 11.15 uur een webinar over de toekomst van het spoorweggoederenvervoer in de haven van Amsterdam. De bijeenkomst wordt gehouden met medewerking van ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel.
Vervoer per spoor in de haven van Amsterdam groeit de komende jaren in belang

De online bijeenkomst gaat over de realisatie van onder meer een optimale infrastructuur per rail tussen de haven van Amsterdam en het achterland v.v. De urgentie hiervoor neemt toe aangezien in de Europese ‘Green Deal’ is afgesproken dat in 2050 driekwart van het goederenvervoer moet zijn verschoven van de weg naar het spoor of het water. Het webinar is bestemd voor haven- en havengerelateerde bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en bestuurders en politici van gemeenten in dit gebied.

Investeren
Vervoer per rail heeft de nodige voordelen. Het is snel, veilig en duurzaam. Bovendien is het spoor een verbindende factor tussen allerlei andere modaliteiten, zoals vervoer over water en via de weg. In die combinatie liggen enorme kansen voor bedrijven, maar dan moet er wel worden geïnvesteerd in interregionale capaciteit op het spoor.

Spoorwegverbindingen in de haven
Een vlotte en veilige doorgang van de Amsterdamse haven naar het achterland via de spoorwegen heeft op dit moment de volle aandacht. Tijd voor een goed gesprek met de direct betrokkenen, want wat mogen we eigenlijk verwachten van de combinatie water en spoor?

Belemmeringen
Tijdens het interactieve vraaggesprek ontdek je welke eisen een toename van het goederenvervoer per spoor stelt aan de omgeving in en rond de haven. Verder wordt er ingegaan op de belemmeringen voor vervoer via spoor, de verbouwing van station Amsterdam Centraal, en hoe het zit met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Aanmelden
Kijk en praat mee tijdens het webinar met de experts van ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tata Steel, ORAM en Port of Amsterdam. Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen via de chatbox.

Meld je aan via deze link.

Deel dit artikel