28 juli 2021

Werkzaamheden aan Energiehaven van start

Ruim een jaar na ondertekening van het convenant start Rijkswaterstaat komende week met de voorbereidende werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen. De ontwikkeling van de nieuwe Energiehaven is cruciaal voor de bouw van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden ontwikkeld.
averijhaven
Luchtfoto Averijhaven. credits Port of Amsterdam

De provincie Noord-Holland, ministerie van I&W, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam maakten vorig jaar april de plannen rondom de bouw van de Energiehaven bekend. Huidig demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen onderstreepte toen al het belang van de ontwikkeling van de moderne energiehaven voor de offshore sector: ‘De grootschalige bouw en onderhoud van duurzame windmolenparken op de Noordzee vraagt om meer havencapaciteit. Met de nieuwe Energiehaven krijgen offshore bedrijven hier straks alle ruimte.’

Deze week start offshore wind bedrijf Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat met de voorbereidende werkzaamheden. De circa 850.000 kuub baggerspecie wordt met een zogenaamde snijkopzuiger uit het depot gehaald en met een schip weggebracht naar Rijksdepot De Slufter in Rotterdam. Daar wordt het definitief opgeslagen. Naar verwachting zijn deze voorbereidende werkzaamheden in mei 2022 gereed.

Energiehaven belangrijk voor de energietransitie
Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden. Dit consortium ontwikkelt het terrein van de Averijhaven én een stukje naastliggend terrein van Tata Steel, tot Energiehaven. De nieuw te realiseren Energiehaven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van de regio. Het openbaar haventerrein is gericht op offshore windactiviteiten en wordt een uitvalsbasis voor de bouw van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gerealiseerd.

Deel dit artikel