18 juli 2022

Zeecruise aan de walstroom in 2025

De Amsterdamse haven maakt werk van de energietransitie door de zeecruise te verduurzamen. In 2025 gaat de zeecruise aan de walstroom bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Hierdoor daalt de uitstoot van een cruiseschip aan de kade en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving. Vanaf 2030 is het wettelijk verplicht voor zeecruise om van walstroom gebruik te maken.

Port of Amsterdam wil voorloper zijn in de energietransitie. Daarom versnelt zij de aanleg van groene walstroom voor de zeecruise èn de riviercruise. Met walstroom worden de ligplaatsen bij de PTA vergroend. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van een zeecruise schepen aan de kade significant verlaagd. Het verbetert de luchtkwaliteit door de afname van onder meer fijnstof. Doordat de schepen hun generatoren niet meer hoeven te gebruiken, draagt walstroom ook bij aan de vermindering van geur en geluid.

Aanlegtraject
Samen met netbeheerder Liander is Port of Amsterdam gestart met de ontwerpfase. Een van de onderdelen daarvan is de aanleg van een stroomkabel. Deze moet begin 2025 gereed zijn. Parallel hieraan wordt aan het ontwerp van de benodigde installaties bij de PTA gewerkt. Voor deze fase heeft het havenbedrijf een Europese subsidie gekregen. De verwachting is dat de Europese aanbesteding na de zomer kan starten, zodat zowel zee- als riviercruise schepen vanaf de start van het cruiseseizoen in 2025 gebruik kunnen maken van de walstroom bij de PTA. Aanvullend wordt verkend of het mogelijk is om de beschikbare stroom ook in te zetten voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld laadinfrastructuur.

Visie Schone Scheepvaart
De aanleg van walstroom bij de PTA is onderdeel van de Visie Schone Scheepvaart (hier te vinden) waarin Port of Amsterdam de route uitstippelt om de scheepvaart te verduurzamen. In 2050 moet de scheepvaart in de Amsterdamse haven emissievrij zijn.

Deel dit artikel