29 februari 2024

Bouw zoutdam in afrondende constructiefase

In het verlengde van de oplevering van Zeesluis IJmuiden nadert nu ook de zoutdam de afrondende constructiefase. Het bouwwerk moet straks de instroom van zout water indammen. Hoe gaat dat in zijn werk.

De bouw van de zeesluis bij IJmuiden is al enige tijd onderweg. In maart 2022 verscheen een speciale editie van Ways to Sea over dit immense project. De zeesluis werd in januari van dat jaar feestelijk geopend door Koning Willem Alexander. De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in augustus 2021 afgerond. Een intensieve periode van inventief bouwen, waarbij de ruimte beperkt was.

Vervolgens startte het project voor de zoutdam. ‘Bouw van een zoutdam van dit kaliber is uniek’ vertelde Aannemerscombinatie Van Hattum & Blankevoort (VHB) aan Amports in Ways to Sea #1 van 2023. In november vorig jaar bereikte de bouw van de pijlers het hoogste punt. De verwachting is dat de zoutdam eind 2024 in gebruik wordt genomen.

Rijkswaterstaat geeft in onderstaande animatie uitleg over hoe de zoutdam eruit komt te zien en hoe de verzilting te lijf wordt gegaan.

Rijkswaterstaat organiseert woensdag 13 maart a.s. samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort een informatiebijeenkomst over de bouw van Zoutdam IJmuiden. De constellatie wordt gebouwd in het Binnenspuikanaal van het Sluizencomplex IJmuiden en dient voor het tegengaan van verdere verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen doel en aanleiding voor de aanleg van de zoutdam aan de orde. Ook wordt het principe van het selectief onttrekken van zoutwater door de zoutdam toegelicht. In de presentatie zal veel aandacht zijn voor de bouw van de enorme constructie en met name het plaatsen van de pijlers van de zoutdam. Deze grote hijsoperatie staat begin april op de planning en is een belangrijke mijlpaal in het project.

Aanmelden
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 maart a.s. in het 711 Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De inloop is vanaf 19.00 uur en de presentatie start om 19.30 uur. Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het aanmeldformulier op de facebookpagina Rijkswaterstaat Zoutdam IJmuiden.

Deel dit artikel