22 september 2020

Future Port Session #2: Meer regie op energietransitie

Young Professionals missen voldoende samenwerking op gebied van energietransitie in de haven. Op landelijk niveau pleiten ze voor meer regie door de overheid, zodat er meer samenhang tussen de diverse projecten ontstaat. Ook een belonings- en strafsysteem zou handig zijn om bedrijven te stimuleren meer aan energietransitie te doen. Een greep uit de tweede Future Port Session die samen met TET Amsterdam werd georganiseerd.

Het betreft slechts een deel van de aanbevelingen uit de tweede Amports Future Port Sessions, waarin jonge mensen uit de haven van Amsterdam tot 35 jaar meedenken over de toekomst van de haven van Amsterdam. Hun suggesties worden elk jaar gebundeld en aangeboden aan de stakeholders van Amports. Later dit jaar volgt nog een derde en laatste sessie over wonen, werken en leven in de haven van Amsterdam.

Praktijkvoorbeelden

Omdat de Future Port Sessions praktijkgericht zijn en tastbare projecten uit de haven van Amsterdam op de kaart worden gezet door TET Amsterdam, gingen in sessie #2 presentaties van Vattenfall, Skoon Energy en Port of Amsterdam vooraf aan de workshop ‘Hoe ga jij de transitie in’. Die pitches leverde interessante munitie en discussies op voor het tweede deel van het programma waarin de deelnemers in groepen gingen brainstormen over wat zij nodig hebben én wat de haven nodig heeft om de transitie in te gaan.

Vattenfall informeerde de groep bij monde van Barbara Hofwijks (Innovation Platform Lead Netherlands & Sr. Markets Analyst) over hun missie ‘Fossielvrij binnen één generatie’. Skoon -tijdens de sessie vertegenwoordigd door founder Peter Paul van Voorst tot Voorst- introduceerde eerder dit jaar met support van Port of Amsterdam hun plan voor een 100% emissievrije haven, met als eerste wapenfeit een ‘varende batterij’ voor schepen die elektriciteit willen ‘tanken’ in de haven. Port of Amsterdam presenteerde bij monde van Job van der Kroft (Commercieel Manager Energy) recente ontwikkelingen in de haven op gebied van waterstof, de infrastructuur van de olieterminals in relatie tot Schiphol en de transitie van de Hemwegcentrale naar 100% CO2-neutraal.

Maatschappelijke Vennootschap

Als het om energietransitie in de haven van Amsterdam gaat hebben Young Professionals vooral behoefte aan praktisch oplossingen die ze direct kunnen toepassen in hun eigen organisatie of projecten. Een deel van de groep pleit voor de komst van een marktplaats die vraag en aanbod van energie in de haven aanduidt, zodat aanbieders en gebruikers elkaar beter kunnen vinden. Die marktplaats zou dan een onderdeel vormen binnen een onafhankelijke maatschappelijke vennootschap; een onafhankelijke entiteit die informatiestromen bundelt en regie voert over lopende en inkomende projecten op het gebied van energietransitie.

Amsterdam-Rotterdam

Young Professionals vinden het geen overbodige luxe als de havens van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, maar ook Groningen hun kennis delen op het gebied van energietransitie-projecten en -ontwikkelingen. En vervolgens ook samen ontwikkelen. Regie door de landelijke, in plaats van de regionale overheid, heeft daarbij de voorkeur. Om ondernemers te dwingen energietransitie binnen hun organisatie te versnellen zou een belonings- en strafpuntensysteem – vermindering c.q. verhoging van belasting – kunnen helpen. Als de haven van Amsterdam serieus stappen wil maken op het gebied van waterstofgebruik, dan moet er harder worden getrokken aan de aanleg van een infrastructuur.

Amports organiseert op 3 november a.s. de derde en laatste sessie van het jaar. Deze bijeenkomst staat onder leiding van architect en stadsplanoloog Peter de Bois MSc. en richt zich op het gebruik van de ruimte in en rond het Noordzeekanaalgebied. Young Professionals mogen tijdens deze sessie aan de hand van tekenmodellen hun persoonlijke visie geven op het gebruik van ruimte binnen de Metropoolregio Amsterdam in de toekomst.

Young Professionals (<35 jaar) en werkzaam in en rond het Noordzeekanaalgebied? En wil je meedoen met de aankomende sessie(s) en/of op de hoogte gehouden worden over de Future Port Sessions? Klik dan hier

Benieuwd naar de presentaties van de sprekers? Bekijk deze hier

Deel dit artikel