24 november 2021

Pilot NPRC wijst uit: CO2-uitstoot van de vloot is 28% lager dan gedacht

De landelijk gemeten CO2-uitstoot in de binnenvaart is in de vloot van NPRC-leden 28% lager dan de tot nu toe gehanteerde kengetallen in deze sector. Dat blijkt uit een door de Europese binnenvaartcoöperatie  uitgevoerde onderzoek in samenwerking met 15 leden van deze organisatie en Topsector Logistiek. De pilot moet de uitstootgegevens van binnenvaartschepen beter inzichtelijk maken. Aan de NPRC zijn 140 binnenvaartondernemers aangesloten.
CO2-uitstoot bij de binnenvaartvloot van NPRC-leden is lager dan gesteld

Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij NPRC, vertelt enthousiast over het project: “CO2-
monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering. Omdat dit
speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart.
De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te
kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de
binnenvaart en gaf aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”

Een complexe puzzel
De Topsector Logistiek is één van de negen topsectoren die door het kabinet en
bedrijfsleven in het leven is geroepen. Zij heeft zich tot doel gesteld om goederenstromen
duurzaam in te richten en de CO2-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. De Topsector
kijkt naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last-mile logistiek. De pilot in de
binnenvaart dekt slechts een klein gedeelte van de hele logistieke keten.

Carbon footprinting
De Topsector hoopt dat er een representatieve en volledige benchmark binnen de
sector komt. Herman Wagter, Program Manager Topsector Logistiek: “Uiteindelijk is het
doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO2 kan
terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport. Wat is er vervoerd
en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en
gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat
haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.”

Lees hier het volledige persbericht.

Deel dit artikel